Ogłoszenia


1 czerwca 2017
Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym następującą nieruchomość:

Działka nr 58/9 w Ochabach Małych, o powierzchni 0,0369 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00042404/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa Nr XVIII/231/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r –działka jest objęta jednostkami „1UTL/MN” – zabudowa rekreacji indywidualnej i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz, w niewielkiej części, jednostką „2KDL” – droga lokalna. Działka znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” oraz w obszarze GZWP nr 347 „Dolina Rzeki Górna Wisła”

Cenę powyższej nieruchomości ustala się na kwotę 12 238,50 zł (w tym 23% VAT)

Zarządzenie w załączniku

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń