Ogłoszenia


4 maja 2017
Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym następujące nieruchomości:

1)     Działka budowlana nr 67/2, obręb 5 „Kaplicówka” w Skoczowie, ul. Puścina, o powierzchni 0,1215 ha, zapisana w KW nr BB1C/00021567/3. Działka jest niezabudowana.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczów – obręb 5, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa Nr XLV/578/06 z dnia 26 października 2006 r – działka jest objęta jednostkami „6MN1” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i w niewielkiej części jednostką „1KDD” – droga dojazdowa. Działka znajduje się w granicy terenu i obszaru górniczego „Dębowiec” i w granicy obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”.

Cenę powyższej nieruchomości ustala się na kwotę 97 200 zł, tj. 80 zł/m2 (w tym 23% VAT).

2)     Działka budowlana nr 67/3, obręb 5 „Kaplicówka” w Skoczowie, ul. Puścina, o powierzchni 0,1233 ha, zapisana w KW nr BB1C/00021567/3. Działka jest niezabudowana.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczów – obręb 5, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa Nr XLV/578/06 z dnia 26 października 2006 r – działka jest objęta jednostkami „6MN1” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i w niewielkiej części jednostką „1KDD” – droga dojazdowa. Działka znajduje się w granicy terenu i obszaru górniczego „Dębowiec” i w granicy obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”.

Cenę powyższej nieruchomości ustala się na kwotę 98 640 zł, tj. 80 zł/m2 (w tym 23% VAT).

Zarządzenie w załączniku

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 24.01.2018

  Konkurs: Powietrze bez śmieci!

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 22.02.2018

  Wystawa prac graficznych studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „O kobiecie”

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 26.02.2018

  Przedstawienie warsztatów teatralnych MCK: „Był sobie człowiek”

  Więcej informacji Przejdź dalej