Ogłoszenia


5 września 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

W Y K A Z

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemcy sąsiednich pomieszczeń w tym samym budynku), na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., część budynku przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie, położonego na działce nr 7, obręb 1 w Skoczowie, zapisanej w KW nr BB1C/00077931/3. W najem zostaje oddane jedno pomieszczenie (świetlica), zlokalizowane na parterze, o powierzchni użytkowej 71,99 m2. Najemcy zostanie także udostępniony korytarz – w zakresie niezbędnym do użytkowania wynajmowanego pomieszczenia. Czynsz najmu wynosi 1 080,00 zł z VAT miesięcznie i jest płatny do 15 – tego dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Pomieszczenie zostaje wynajęte na działalność edukacyjną.

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń