Ogłoszenia


16 kwietnia 2020
Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.247.2017 z dnia 18.12.2017 r., zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.15.2018 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów gminnych oraz opłat za udostępnienie gruntów będących własnością Gminy Skoczów i gruntów użytkowanych wieczyście przez Gminę Skoczów na 2018 r.
Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń