Ogłoszenia


11 września 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres od 1.10.2019 r. do 30.09.2022 r., część budynku przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie, położonego na działce nr 7, obręb 1 w Skoczowie, zapisanej w KW nr BB1C/00077931/3.

W najem zostanie oddane 6 pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze budynku, o łącznej powierzchni użytkowej 199,44 m2. Najemcy zostanie także udostępniony korytarz i toalety  - w zakresie niezbędnym do użytkowania wynajmowanego pomieszczenia. Czynsz najmu wynosi 2 991,60 zł z VAT miesięcznie i jest płatny do 15 – tego dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Pomieszczenia zostaną wynajęte na działalność edukacyjną.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń