Ogłoszenia


5 sierpnia 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 439/1Ochabach Wielkich, o powierzchni 0,0414 ha, zapisaną w KW nr BB1C/00052168/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby, nieruchomość jest objęta jednostkami 26R - tereny rolnicze oraz częściowo 64cMN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, położona jest  granicy obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły", terenach zalewowych, strefie ochrony sanitarnej cmentarza - 150 m. Przez działki przebiegają linie energetyczne 110 kV i 15 kV wraz ze strefami technicznymi. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 195 m na 2 m i w związku z tym przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 441/12, 441/13, 441/15, 438/5 i 439/3 w Ochabach Wielkich oraz działek nr 5/18 i 5/21 w Ochabach Małych.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 6 150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt  zł 00/100), zwolnione z podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 06.12.2019

  Mikołajowa przygoda w fabryce zabawek - spotkanie z Mikołajem na skoczowskim rynku

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 12.12.2019

  14. Festiwal AfryKamera

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 12.12.2019

  „Rozśpiewane Boże Narodzenie”. Świąteczny Przegląd Wokalny Gminy Skoczów 2019

  Więcej informacji Przejdź dalej