Ogłoszenia


22 lipca 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie

BURMISTRZ MIASTA SKOCZOWA

ogłasza, że przeznacza do oddania w użytkowanie na rzecz Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o., na cele statutowe spółki, na okres 3 lat, działkę nr 847/1, położoną w obrębie 1 miasta Skoczowa, przy ulicy Mickiewicza 42, o powierzchni 0,5296 ha. Działka wg ewidencji gruntów i budynków zabudowana jest jednym budynkiem o funkcji użytkowej szpitali i zakładów opieki medycznej oraz pięcioma budynkami o funkcji inne niemieszkalne, jak również oznaczona jest jako inne tereny zabudowane - użytek Bi.

Dla działki nr 847/1 Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi obecnie księgę wieczystą nr BB1C/00002163/2, gdzie jako właściciel widnieje Skarb Państwa. Na wniosek Gminy Skoczów dla przedmiotowej działki zostanie założona nowa księga wieczysta, gdzie jako właściciel wpisana będzie Gmina Skoczów.

Działka nr 847/1 ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 90 m x 60 m. Działka posiada prawo dostępu do drogi publicznej. Przez teren przedmiotowej nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i sieć ciepłownicza.

Zgodnie z uchwałą nr XXII/361/2004 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa obręb 1 i 4, działka nr 847/1 leży w jednostce A15U,MN miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie jako główne przeznaczenie terenu ustala się zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Część działki jest objęta strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”. Budynek Mickiewicza 42 jest ujęty w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Jednorazowa odpłatność z tytułu użytkowania na rzecz Gminy Skoczów wynosić będzie
1 000 złotych wraz z podatkiem VAT, płatna w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy notarialnej oddania nieruchomości w użytkowanie.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 06.12.2019

  Mikołajowa przygoda w fabryce zabawek - spotkanie z Mikołajem na skoczowskim rynku

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 12.12.2019

  14. Festiwal AfryKamera

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 12.12.2019

  „Rozśpiewane Boże Narodzenie”. Świąteczny Przegląd Wokalny Gminy Skoczów 2019

  Więcej informacji Przejdź dalej