Ogłoszenia


12 lipca 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r., część budynku przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie, położonego na działce nr 7, obręb 1 w Skoczowie, zapisanej w KW nr BB1C/00077931/3. W najem zostaną oddane trzy pomieszczenia, zlokalizowane na parterze, o łącznej powierzchni użytkowej 112 m2. Najemcy zostanie także udostępniony korytarz oraz ubikacje – w zakresie niezbędnym do użytkowania wynajmowanych pomieszczeń. Czynsz najmu wynosi 1 680,00 zł z VAT miesięcznie i jest płatny do 15-tego dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Pomieszczenia zostają wynajęte na działalność edukacyjną.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń