Ogłoszenia


9 marca 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie przetargowym, nieruchomość oznaczoną jako działki nr 237/2 i nr 239/2, obręb 1 w Skoczowie, o powierzchni odpowiednio 0,0322 ha i 0,0230 ha, zapisane w KW nr BB1C/00063354/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Skoczowa obręb 1 i 4, nieruchomość jest objęta jednostkami A17U,MW – zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna, oraz częściowo jednostkami A18U – tereny zabudowy usługowej i A4KDp – parkingi.

Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem byłego komisariatu Policji, o powierzchni użytkowej 471 m2 i posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Św. Jana Sarkandra.

Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), zwolnione z VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w. nieruchomościna podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.02.2019

  Wystawa grafiki studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 20.03.2019

  Wernisaż w Muzeum im. Gustawa Morcinka - Śpiący

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.03.2019

  Prelekcja Karoliny Jendrysik „Niemożliwe nie istnieje – czyli jak to jest w tych górach – wytrwać ...

  Więcej informacji Przejdź dalej