Jan Szymala 2015


Jan Szymala – Zasłużony 2015

Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach, od 1987 roku jest kierowcą samochodu bojowego OSP. Działając jako członek OSP Kowale, szczególnie wyróżnia się w działaniach bojowych jednostki, ratując dobytek, zdrowie i życie obywateli, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i poświęcając swój czas. Dowodem na wzorowe wykonywanie powierzonych mu obowiązków jest szereg odznaczeń i wyróżnień, którymi został uhonorowany przez jednostkę macierzystą i nadrzędną. Pomagał w remoncie i rozbudowie budynku OSP w Kowalach. Czynnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju sołectwa, które realizuje, działając przez trzy kadencje w radzie sołeckiej.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń