Paweł Sikora 2015


Paweł Sikora – Zasłużony 2015Paweł Sikora

Działacz społeczny, człowiek pracowity i uczciwy, chętnie niosący pomoc drugiemu człowiekowi. Szczególnie zaangażowany w rozwój oświaty w gminie i sołectwie. Z jego inicjatywy Rada Miejska Skoczowa podjęła uchwałę o rozbudowie szkoły w Pierśćcu. Przez 15 lat społecznie nadzorował rozbudowę tej placówki, obejmującą budowę budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i obiektów sportowych na wolnym powietrzu oraz świetlicy szkolnej. Wykonał nieodpłatnie wiele prac związanych z kapitalnym remontem starego budynku szkoły. Prelegent licznych spotkań z młodzieżą szkolną, propagator kształcenia obywatelskiego. Jako członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaangażowany był w ruch tworzenia i wzorowego funkcjonowania świetlic środowiskowych w gminie Skoczów, zapobiegających patologiom społecznym.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń