Szlak GREENWAYS Kraków – Morawy – Wiedeń


Przez gminę Skoczów przebiega szlak GREENWAY Kraków – Morawy – Wiedeń. Jest to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzony w oparciu o istniejącą sieć tras rowerowych, pieszych, konnych oraz ścieżek edukacyjnych. Rynek w Skoczowie

Główną osią szlaku jest 700-kilometrowa trasa rowerowa eksponująca dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze terenów, przez które przebiega. Począwszy od Jury Krakowskiej, poprzez Śląsk Cieszyński i Morawy, szlak dociera do Dolnej Austrii. Trasy Greenways tworzone są wzdłuż „zielonych korytarzy” – rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych. Łączą regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy wspierania turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz promujące zdrowy styl życia.

Pętla nizinna szlaku Greenway Kraków – Morawy – Wiedeń przebiega przez następujące miejscowości: Cieszyn – Dzięgielów – Kozakowice Górne – Skoczów – Nierodzim – Górki Wielkie – Jaworze – Wapienicę – Mazańcowice – Międzyrzecze Dolne i Górne – Rudzicę – Landek.

Opis przebiegu:

Szlak ten wykorzystuje częściowo już istniejące i oznakowane trasy rowerowe. Z gminy Goleszów, wzdłuż rzeki Bładnicy, ulicą Harcerską „wprowadzone” są do Skoczowa trasa Greenway oraz trasa 24C. Podążając zgodnie z oznakowaniem, zmierzamy do rynku, gdzie dołącza trasa 11Y prowadząca z gminy Dębowiec. Trzy trasy opuszczają rynek, wchodząc w ulicą Menniczą. Kolejno ul. Szkolną, ul. Garbarską podążamy do Muzeum im. G. Morcinka, gdzie skręcamy w prawo, aby po przejechaniu krótkiego odcinka ul. Fabrycznej skrócić w prawo w ul. Wiślańską. Po przebyciu ok. 700 metrów dojeżdżamy do biegnącej równolegle estakady. Tam odłącza się trasa 11Y, skręcając w lewo, prowadzi wałem w kierunku miejscowości Landek. Trasa Greenway i 24C prowadzi wałem rzeki Wisły w kierunku Nierodzimia, gdzie przy punkcie odpoczynkowym się rozdzielają.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń