Józef Olma 2015


Józef Olma – Zasłużony 2015

Wieloletni naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczycach. Bezinteresownie angażował się w prace budowlane realizowane na rzecz społeczności lokalnej. Jego pomoc w transporcie materiałów okazała się nieoceniona przy budowie kuchni miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz wyrównaniu terenu rekreacyjnego pod wiatę, będącej dla mieszkańców sołectwa miejscem spotkań i dobrej zabawy. Zobowiązał się do wykonania podbudowy pod boisko do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kiczycach, przy pomocy ciężkiego sprzętu przeprowadził także niezbędne prace ziemne wokół sali gimnastycznej oraz obiektów sportowych Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie. Aktywnie wspierał organizację dożynek w Kiczycach, sponsorując występ zaproszonego zespołu ludowego.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej