Zasłużeni dla Ochab


Ks. Antoni Młoczek – Zasłużony 2015Ks. Antoni Młoczek

Wieloletni proboszcz parafii św. Marcina w Ochabach. W czasie swojej posługi kapłańskiej wyróżniał się niezwykłym zaangażowaniem w działania na rzecz ekumenizmu, m.in. poprzez organizację wielu wydarzeń religijnych, kulturalnych, sportowych i innych, często o charakterze charytatywnym. Zawsze gotowy nieść potrzebującym pomoc duchową i materialną. Dla wielu stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym i duchowym. Utrzymywał bliskie i serdeczne relacje z parafianami, w szczególności z młodzieżą, którą zintegrował poprzez wspólne wycieczki, spotkania, rekolekcje i działania kulturalne. Współpracę z księdzem bardzo ceniły sobie lokalne organizacje. Dzięki jego staraniom w kościele w Ochabach przeprowadzonych zostało wiele prac naprawczych i restauratorskich.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń