Św. Jan Paweł II


Jan Paweł II w SkoczowieJan Paweł II na Kaplicówce

22 maja 1995 roku, w dzień po kanonizacji Jana Sarkandra w Ołomuńcu, Papież Jan Paweł II odwiedził Skoczów w czasie swojej nieoficjalnej pielgrzymki do Polski.

Wizyta była niezwykła, jak i samo zaproszenie skierowane przez lokalne władze kościelne i samorządowe.

Pierwszą część skoczowskiego etapu pielgrzymki wypełniło ekumeniczne spotkanie ze wspólnotą ewangelicko-augsburską w kościele Świętej Trójcy.

Podczas tego spotkania Papież mówił: „(...) Śląsk Cieszyński jest znany w Polsce jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelicko – augsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicznego. Prowadzi się go tutaj z głębokim przekonaniem, iż tak wiele nas łączy – iż łączy nas wspólna wiara w Chrystusa i wspólna Ojczyzna”.

Następnie Papież udał się na wzgórze Kaplicówka, gdzie u stóp postawionego tu w 1985 r. 22-metrowego, metalowego krzyża przewodniczył uroczystej mszy świętej, która zgromadziła blisko 300 tys. wiernych.

Papieski ołtarz na Kaplicówce tworzyła wówczas wsparta na stalowych przęsłach, udekorowana płóciennymi draperiami i świeżymi kwiatami drewniana platforma, którą pokryto dwuspadowym dachem.
Centralny punkt ołtarza zajmował obraz przedstawiający kanonizowanego dzień wcześniej – Jana Sarkandra. W mszy uczestniczyli biskupi z Polski, Czech, Moraw i Słowacji, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz, mimo nieoficjalnego charakteru pielgrzymki, ówcześni: prezydent – Lech Wałęsa i premier – Józef Oleksy.

Konstrukcję ołtarza wykorzystano później do budowy kaplicy w sołectwie Wiślica. Jan Paweł II poświęcił wmurowany w niej kamień węgielny. Natomiast biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił gotową już kaplicę w sierpniu 2004 r.

Z kolei w 2005 roku miejscowej Szkole Podstawowej nr 3 nadano imię Jana Pawła II. Tę uroczystość upamiętnia tablica z napisem: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Kolejna tablica znajduje się na budynku Klubu Sportowego w miejscu powitania Papieża po przylocie z Ołomuńca.

Na Kaplicówce znajduje się granitowy postument, który ustawiony został w miejscu papieskiego ołtarza. Mieszkańcy posadzili dęby przypominające to wydarzenie.

Dla upamiętnienia wizyty Papieża Polaka w Skoczowie, każdego roku w maju, organizowany jest Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”.
 

***

Wspomnienia:

„Poniedziałek, 22 maja 1995 roku był dniem szczególnym w 700-letniej historii małego miasteczka. Tego dnia stało się coś, co nie pojawiało się w naszych nawet najśmielszych marzeniach. Do Skoczowa z nieoficjalną wizytą przybył Jan Paweł II. Na wzgórzu Kaplicówka, gdzie odbyła się główna uroczystość duszpasterskiej pielgrzymki do diecezji bielsko-żywieckiej, Papieża Polaka witało ćwierć miliona pielgrzymów ze wszystkich polskich diecezji. Nikt wtedy nie myślał o przenikliwym wietrze, dokuczliwym chłodzie i wszechobecnym błocie.

Wizyta w Skoczowie była niezwykła tak, jak niezwyczajne było zaproszenie do odwiedzenia 15-tysięcznego miasteczka skierowane do Ojca Świętego nie przez głowę państwa, a lokalne władze kościelne i samorządowe. Niezwykłe było też spotkanie w ewangelicko-augsburskim kościele Trójcy Świętej w Skoczowie z wiernymi tego wyznania, podczas którego Jan Paweł II podkreślił znaczenie dialogu ekumenicznego.

Tamte słowa nabierają dzisiaj szczególnego znaczenia. To było niezwykłe spotkanie z Człowiekiem ogarniającym swym troskliwym spojrzeniem cały świat, a zarazem patrzącym z uwagą w oczy swojego rozmówcy.”

Janina Żagan
Burmistrz Skoczowa w latach 2006-2014

 

„Była to jedyna w Polsce wizyta głowy Państwa Watykańskiego, która miała miejsce na zaproszenie Kościoła lokalnego i władz samorządowych. Kto wie, czy takie sytuacje miały jeszcze miejsce w innych krajach odwiedzanych przez Jana Pawła II.

To, że papież przybył do naszego miasta podczas podróży do sąsiedniego kraju sprawiło, że wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, zarówno władze państwowe ze służbami bezpieczeństwa, jak i samorządowe, które same musiały poradzić sobie z wieloma problemami.

Udało się, poradziliśmy sobie i dziś możemy tamten dzień, 22 maja 1995 roku, wspominać jako najwspanialszy dzień w historii Skoczowa.”

Witold Dzierżawski
Burmistrz Skoczowa  w roku 1995

 


Gdy władze Watykanu odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie do Skoczowa Jana Pawła II, wystosowane przez władze samorządowe i poparte przez władze kościelne – początkiem 1995 r., na jednym z posiedzeń Zarządu Miasta (w tym czasie organem wykonawczym był zarząd, a nie jak obecnie burmistrz) zrodziła się propozycja nadania Ojcu Świętemu tytułu „Honorowego Obywatela Skoczowa”. Nie pamiętam dokładnie, kto wystąpił z taką propozycją, być może ja sam, ale jest to dziś mało istotne. Fakt ten jest być może odnotowany w protokole z posiedzenia Zarządu Miasta.
Po aprobacie pomysłu przez członków Zarządu i po uzgodnieniu go z Kurią Biskupią nastąpił etap przygotowania projektu „Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Skoczowa”. Korzystając z kilku wzorów innych jednostek samorządowych, przygotowywałem go osobiście. Po ustaleniu obowiązujących procedur, (opinia prawna, aprobata Zarządu, pozytywna opinia Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej, umieszczenie w porządku obrad sesji) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu ...” został poddany głosowaniu na sesji Rady Miejskiej, wskutek którego przyjęto go.
Drugą uchwałą, której projekt poddano takiej samej procedurze, była Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 25 marca 1995 r. o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Skoczowa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Wręczenia dokumentu w pięknej graficznej szacie dokonałem w dniu wizyty Ojca Świętego w Skoczowie, podczas składania darów ofiarnych w czasie Mszy Św. Burmistrz Skoczowa Pan Witold Dzierżawski wręczył zaś Papieżowi odlaną w brązie płaskorzeźbę przedstawiającą św. Jana Sarkandra.

 Kazimierz Chrapek

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej