Porady prawne


W Skoczowie funkcjonują dwa punkty świadczące bezpłatne porady prawne w określonym zakresie. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej formy pomocy.

1. Punkt bezpłatnej pomocy prawnej
ul. Mickiewicza 9
poniedziałek, wtorek: w godz. 8.00-12.00; 
środa: w godz. 12.00-16.00;
czwartek, piątek: w godz. 8.00-12.00.

tel. 33 479 10 40 wew. 610 (w godz. otwarcia punktu).

Bezpłatną pomoc w zakresie prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, podatkowego oraz zakładania działalności gospodarczej mogą otrzymać:

 • osoby przed 26 rokiem życia,
 •  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby po 65 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 •  kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

2. Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zespół Interdycyplinarny
ul. Morcinka 18
Godziny otwarcia:
po ustaleniu telefonicznym pod nr. tel. 33 853 38 54 wew. 154 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Punkt prowadzi poradnictwo prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, narkomanii, a także konsultacje psychologiczne.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 21.02.2019

  Wystawa grafiki studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.03.2019

  Prelekcja Karoliny Jendrysik „Niemożliwe nie istnieje – czyli jak to jest w tych górach – wytrwać ...

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 11.04.2019

  Prelekcja Andrzeja Koczura „Karpaty Wschodnie – Ukraina”

  Więcej informacji Przejdź dalej