Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Uchwałą Rady Miejskiej z 22.09.2015 został uchwalony "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Skoczów".

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Rada Miejska Skoczowa przyjęła uchwałę nr XVIII/197/2016 w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skoczów” i jednocześnie uchylając uchwałę nr XII/104/2015 z dnia 22 września 2015 roku.

Na realizację projektu „Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Skoczów” gmina Skoczów otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów przygotowania planu ze środków unijnych w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Celem Planu  jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii końcowej we wszystkich sektorach na terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Skoczowa.

Cel główny Skoczów zamierza osiągnąć przez realizacje następujących celów szczegółowych:

– promowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Skoczów,
– efektywne gospodarowanie energią w gminie Skoczów,
– zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2,
– podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza.

Plan składa się z 3 części:

– charakterystyki gminy Skoczów z perspektywy aspektów wpływających na emisję CO2 
– raportu z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Skoczowa w podziale na źródła tej emisji, tj. paliw opałowych, paliw transportowych, energii elektrycznej, gazu systemowego
– wskazaniu działań, które mogą stanowić remedium na rosnącą emisję CO2 na terenie Skoczowa

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który można znaleźć w załączonym pliku PDF.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 14.12.2018

  „Emanuel Grim – portret poety” – prelekcja Haliny Szotek

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 26.12.2018

  Skoczowskie Kolędowanie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.12.2018

  PIĘKNO NASZEJ POLSKI W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – FINISAŻ fotograficznej wystawy ...

  Więcej informacji Przejdź dalej