Zastępca Burmistrza Miasta Gminy


Andrzej Bubnicki

Doktorem nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu, od wielu lat także wykładowca w kilku uczelniach wyższych i autorem publikacji naukowych. Posiada wieloletnie, szerokie doświadczenie biznesowe, w szczególności związane z opracowywaniem i wdrażaniem dużych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, organizacyjnych, zarządzaniem projektami, przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przygotowywaniem Due Dilligence, doradztwem prawnym, realizowanym w różnych obszarach działalności gospodarczej. Zarządzał także wyodrębnioną jednostką organizacyjną szkolnictwa wyższego – pełniąc funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, będąc również członkiem Senatu tej uczelni. Prywatnie jest szczęśliwym małżonkiem, ojcem czwórki dzieci – w tym trojaczków. Jest aktywnym pasjonatem sportu i motoryzacji.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń