Gminna Rada Sportu


Zarządzeniem nr 0050.281.2015 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 16 grudnia 2015 r. powołano Gminną Radę Sportu w składzie:

 1.  Piotr Swoboda – KP BESKID Skoczów,
 2.  Andrzej Fajer – KKS Wisła,
 3. Andrzej Ogórek - KP LUKAM Skoczów,
 4. Piotr Tomzik – UKS Sportowa Jedynka,
 5.  Łukasz Stępień – KFA Pretorians Skoczów,
 6.  Stanisław Urbański – LKS Pogórze,
 7.  Dariusz Markieczko – LKS BŁĘKITNI Pierściec,
 8.  Grzegorz Kukulski – KS SIATKARZ-BESKID Skoczów,
 9.  Janusz Macura – Stowarzyszenie WRZOS,
 10.  Zdzisław Kołodziejczyk – Szkolny Związek Sportowy,
 11.  Zbigniew Gil – Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 12.  Magdalena Goryczka – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich,
 13.  Ewa Machej – inspektor Wydziału Funduszy Europejskich.

 Pierwsze posiedzenia zaplanowano na 11 stycznia 2016 r. o godz. 14:30 w sali sesyjnej Ratusza.

Organizacje i instytucje sportowe działające na terenie Gminy Skoczów, czynnie realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w listopadzie br. zgłaszały swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Sportu. Zgłoszono 10 kandydatów. Dodatkowo w skład rady wejdą przedstawiciele Burmistrza – Naczelnik i pracownik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do których kompetencji należą sprawy z zakresu sportu.

Rada Sportu jako organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza będzie wydawać opinie w różnych sprawach, mieszczących się w kategorii uprawiania i organizowania sportu, a członkowie rady wykonują swoje funkcje społecznie.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń