Koło wędkarskie


Historia Koła
W Skoczowie od ponad 25 lat istnieje Koło Wędkarskie zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim. Prowadzona na przestrzeni minionych lat działalność oraz jej rozwój owocuje dziś w postaci niespełna 500 osobowej grupie członków z terenu Gminy Skoczów. Wielu wędkarzy ze skoczowskiego Koła umiejętności opanowało perfekcyjnie, co umożliwiło wyłonienie reprezentanta Polski uczestniczącego na mistrzostwach Europy i Świata. Tak liczna grupa wędkarzy oraz jej osiągnięcia stanowi motywację dla Zarządu Koła, która wspólnie z władzami Gminy realizuje zagadnienia udoskonalające uprawianie dziedziny sportu, która cieszy się coraz większą popularnością.

Cele Koła
Intencją Koła jest szerzenie wiedzy na temat wędkarstwa oraz kształtowanie nowego poglądu na ten sport. Wędkowanie bowiem to nie tylko uprawianie sportu polegającego na łowieniu znaczących osobników z akwenu, eskapady z domu z wędką i chęć złowienia dużej ilości ryb, lecz w przeważającej mierze odpoczynek, przyjazny kontakt z przyrodą, dbałość o czyste wody i otaczające go środowisko oraz właściwe zachowanie i etyka członków Związku. W coraz bardziej zurbanizowanym świecie znacznie mniej jest miejsca na lasy, czystą wodę i nieskażoną przyrodę?. W Gminie Skoczów te zagrożenia występują w minimalnym stopniu. Świadczy o tym charakter Gminy Skoczów bogatej w roślinność w mieście jak również poza jego granicami, dużej liczby stawów hodowlanych ryb, terenów rolnych oraz lasów i łąk. Przez teren Gminy biegnie również "królowa" polskich rzek - Wisła, w której nurcie można złowić okazałe pstrągi na sztuczną much?

Nasze akweny
Koło PZW w Skoczowie posiada do dyspozycji własne stawy hodowlane w dzielnicy Górnego Boru, gdzie z powodzeniem w celu zaspokojenia własnych potrzeb od wielu lat prowadzi gospodarkę hodowlaną karpia. Hodowla umożliwia jesienią odłów od 8 - 10 ton ryb, które następnie trafiają do łowisk zamkniętych w Ochabach i Kiczycach. Ponadto w celu wzbogacenia gatunków ryb w łowiskach Koła corocznie zakupione zostają inne gatunki ryb takie jak: węgorz, szczupak, sandacz czy lin. Akweny w Ochabach i Kiczycach powstały w wyniku zakończenia prac związanych z wydobywaniem obecnego na tych terenach żwiru. Dziś powstałe tam ośrodki sportowo - wędkarskie z niewielkim zapleczem noclegowym i dobrymi warunkami do łowienia ryb zapraszają do wypoczynku nie tylko miłośników wędkarstwa ale i całe rodziny. Stawy oraz otaczający go teren, który sprawia wrażenie dzikiego i niedostępnego, pełnego krętych ścieżek i zatoczek zauroczy swym mikroklimatem każdego, któremu bliski jest spokój i czyste naturalne środowisko.

 

Gdzie i jak możemy łowić
Na łowiskach Ochabach i Kiczycach obowiązuje ustalony przez Zarząd Koła odrębny regulamin połowu ryb. Dla chętnych wędkarzy z terenu całej Polski i zagranicy. Koło za niewielką jednorazową opłatą udostępni swoje wody na cały dzień. Koszt karty uprawniającej do połowu ryb na 1 dzień wynosi 25zł i dostępny jest od kwietnia do października u zarządcy akwenów w Ochabach - tel.: (033) 853 58 69.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń