Wykaszanie traw i chwastów


Przypominamy właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym, dzierżawcom i posiadaczom nieruchomości z terenu gminy Skoczów o konieczności wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych.

Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

Likwidacja traw i chwastów powinna być przeprowadzana co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, prosimy o bieżące wykaszanie traw i chwastów.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń