Zamówienia publiczne


Tytuł:Usługa polegająca na wykonaniu autorskiego składu graficznego, korekcie tekstu, druku i oprawie introligatorskiej książki o historii Skoczowa, w związku z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0 /0.0/16_010/0000351 pn. „Skoczów – Hradek. Promocja dziedzictwa kulturowego wspólnego pogranicza”
Numer sprawy:BPI.271.3.2017
Tryb:Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Poniżej 30 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2017-06-23
Termin składania ofert:2017-07-03 godz. 08:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń