Zamówienia publiczne


Tytuł:Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 494 632,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach”
Numer sprawy:ZP.271.8.2017
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2017-06-13
Termin składania ofert:2017-06-28 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń