Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Modernizacja ul. Stalmacha w Skoczowie - postępowanie powtórzone
Data ogłoszenia: 2018-05-21
Termin składania ofert: 2018-06-05 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Modernizacja ul. Stalmacha w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2018-04-30
Termin składania ofert: 2018-05-15 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remont nawierzchni chodników dla pieszych wokół Rynku w Skoczowie (etap II) w pierzei południowej oraz zachodniej w ramach zadania: „Skoczów-Hradek. ...
Data ogłoszenia: 2018-04-04
Termin składania ofert: 2018-04-24 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez zadaszenie trybuny głównej stadionu w gminie Skoczów
Data ogłoszenia: 2018-04-03
Termin składania ofert: 2018-04-18 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem posadzki parkietowej w salach gimnastycznych i salach lekcyjnych jednostek oświatowych, dla ...
Data ogłoszenia: 2018-03-16
Termin składania ofert: 2018-04-03 12:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie lasu miejskiego w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2018-03-16
Termin składania ofert: 2018-03-27 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Skoczów i Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
Data ogłoszenia: 2018-03-16
Termin składania ofert: 2018-03-29 09:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Dostawa średniego używanego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Kowalach
Data ogłoszenia: 2018-03-06
Termin składania ofert: 2018-03-13 09:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Dostawy
Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie
Data ogłoszenia: 2018-03-05
Termin składania ofert: 2018-03-20 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
Data ogłoszenia: 2018-02-23
Termin składania ofert: 2018-03-05 11:00
Tryb: Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj: Usługi

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń