Zamówienia publiczne


Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) budowy drogi gminnej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Górecką do granicy z Pogórzem, 2) przebudowy ulicy Polnej, Szkolnej i Menniczej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Ustrońską, 3) budowy chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu przy ul. Skoczowskiej i Landeckiej na odcinku od przystanku autobusowego do parkingu przy Kościele, z podziałem na 3 części
Numer sprawy:ZP.271.15.2017
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2017-11-29
Termin składania ofert:2017-12-07 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń