Zamówienia publiczne


Tytuł:Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia”, z podziałem na 3 zadania
Numer sprawy:ZP.271.9.2017
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2017-07-27
Termin składania ofert:2017-08-11 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń