Zamówienia publiczne


Tytuł:PRZEBUDOWA UL. KOSSAK-SZATKOWSKIEJ, UL. SCHODOWEJ I UL. PODLESIE” W SKOCZOWIE
Numer sprawy:ZP.271.2.2017
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2017-03-10
Termin składania ofert:2017-03-27 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń