Zamówienia publiczne


Tytuł:Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz: Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rady Miejskiej Skoczowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów - Usługa społeczna
Treść:

Zamawiającycy informuję, iż pkt 6 na stronie 6 z 9 istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego należy traktować jako punkt aktualny, a nie wykreślony.

Numer sprawy:ZP.271.15.2016
Tryb:Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2016-12-13
Termin składania ofert:2016-12-27 godz. 11:15
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń