Zamówienia publiczne


Tytuł:Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa Starej Drogi w Harbutowicach"
Tryb:Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2016-12-13
Termin składania ofert:2016-12-21 godz. 12:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń