Zamówienia publiczne


Tytuł:Realizacja niektórych robót budowlanych w budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Treść:

Załączniki 10-12 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/uc?id=1RGN9UfpKmObEoGYbMa3x1tBVwVKOJ-KX&export=download

Numer sprawy:BZP.271.6.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2020-05-18
Termin składania ofert:2020-06-02 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń