Zamówienia publiczne


Tytuł:Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Skoczów i Urzędu Miejskiego w Skoczowie - ZAPYTANIE OFERTOWE
Numer sprawy:WO2.271.1.2020
Tryb:Postępowanie poniżej 30 000 euro
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-03-12
Pliki:
Zobacz pozostałe