Zamówienia publiczne


Tytuł:Termomodernizacja krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Treść:

Załączniki 10-12 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/uc?id=1QZK0HxeE6MAQtv19HmUdG2QnklPAMypv&export=download

Numer sprawy:BZP.271.21.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-12-06
Termin składania ofert:2019-12-23 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń