Zamówienia publiczne


Tytuł:Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej
Treść:

Załączniki 10-12(dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/uc?id=1En5o4rssJqxl2mvFx_-blE2VP9ZhDbvT&export=download

Numer sprawy:BZP.271.20.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-11-25
Termin składania ofert:2019-12-11 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń