Zamówienia publiczne


Tytuł:Przebudowa dróg w Gminie Skoczów, z podziałem na 2 części: Część 1: Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Ustrońskiej, Część 2: Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak - Szatkowskiej
Treść:

Załączniki 10-12 dla części 1 i 2 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/uc?id=11tBWa8EjlomZbQ6tpWJKRp6_T3OMULlf&export=download

 

ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM:

https://drive.google.com/file/d/1zMNuAEMQAl8TKZnNO-YF3gnL9Dx92iCG/view

Numer sprawy:BZP.271.19.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-11-06
Termin składania ofert:2019-11-22 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń