Zamówienia publiczne


Tytuł:Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Treść:

Załączniki 10-12 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiat) dostepne pod linkiem: https://drive.google.com/uc?id=1LZS1Vq_RvQcbPci4Hp5Avp1LXLl03ulL&export=download

Numer sprawy:BZP.271.15.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-09-16
Termin składania ofert:2019-10-01 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe