Zamówienia publiczne


Tytuł:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z programem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów” w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – nadzór – Rynek 3 Zadanie nr 2 – nadzór – Górny Bór
Treść:

Załączniki 10-12 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne pod linkami:

zadanie nr 1 - nadzór - Rynek 3

https://drive.google.com/file/d/13jIOJY7taAvyhx1WraGLvxDygrrdWr_5

Zadanie nr 2 - nadzór - Górny Bór

https://drive.google.com/file/d/1hknatPDVtVuIES1Vjpql0txb7vV-wKxn

Numer sprawy:BZP.271.12.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-09-06
Termin składania ofert:2019-09-16 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń