Zamówienia publiczne


Tytuł:Usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów”, z podziałem na 5 części
Numer sprawy:BZP.271.14.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-09-05
Termin składania ofert:2019-09-16 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń