Zamówienia publiczne


Tytuł:MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA SKOCZOWA
Numer sprawy:BZP.271.7.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-10
Termin składania ofert:2019-07-25 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe