Zamówienia publiczne


Tytuł:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach budynków ul. Bielska 18, 20
Treść:

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4  przedmiar - Zadanie 1 - Bielska 18 - rozbud wewn inst gazu

Załącznik nr 5 - przedmiar - Zadanie nr 2 - Bielska 20 - rozbud wewn inst gazu

Załącznik nr 6 - Zadanie 3 - Bielska 20 - rozbud wewn inst gazu

Załącznik nr 7 - pozwolenie Bielska 18

Załącznik nr 8 - pozwolenie Bielska 20

Załącznik nr 9 - projekt Bielska 18 GAZ + CO

Załącznik nr 10 - projekt Bielska 20

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-02
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń