Zamówienia publiczne


Tytuł:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie
Treść:

Załączniki 10-12 (dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne są pod linkiem:

https://drive.google.com/uc?id=1IjDVdVJNx7KGyuONMWxqzVKBqqpx61wP

Numer sprawy:BZP.271.4.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-04-12
Termin składania ofert:2019-04-24 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń