Zamówienia publiczne


Tytuł:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI DELFIN W SKOCZOWIE
Treść:

Załączniki od 10 do 12 ( dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar) dostępne są pod linkiem: pobierz dokumentację

Numer sprawy:BZP.271.1.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-02-08
Termin składania ofert:2019-02-26 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń