Zamówienia publiczne


Tytuł:Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, z podziałem na 2 części: 1) Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonach ulicy Góreckiej oraz ulicy Kwiatowej w Skoczowie. 2) Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonach: ulicy Wolności i Malinowej w Wiślicy; ulic Skarpa i Kępki oraz Jana Marka w sołectwie Pogórze; ulicy Prezydenckiej w sołectwie Kowale, ulicy Agrestowej i Przelotowej w sołectwie Bładnice oraz ulicy Na Łomy w Pierśćcu.
Treść:

UWAGA: Załączniki nr 10 oraz 12 ( dokumentacja projektowa,  przedmiar) dostępne są pod linkami:

Część 1:

https://drive.google.com/file/d/1lO96zQvKMkUiNhdBpr_MWzyXzB5KQUcx/view

Część 2:

https://drive.google.com/file/d/145Plf5RT5HS9C6lrTFvy44Uf2xrjNxnj/view

Numer sprawy:ZP.271.23.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-01-08
Termin składania ofert:2019-01-24 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń