Zamówienia publiczne


Tytuł:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI DELFIN W SKOCZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI DELFIN W SKOCZOWIE”
Treść:

Załączniki od 10 do 12 ( dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar)  dostępne są pod linkiem: pobierz dokumentację

Numer sprawy:ZP.271.21.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2018-11-20
Termin składania ofert:2019-01-03 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń