Zamówienia publiczne


Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2019 ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI
Numer sprawy:ZP.271.20.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2018-10-11
Termin składania ofert:2018-10-22 godz. 08:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń