Zamówienia publiczne


Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) budowy drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Górecką do granicy z Pogórzem, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza PT”, 2) przebudowy ulicy Stalmacha w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiślicką do skrzyżowania z ulicą Objazdową wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej 2616S ul. Stalmacha w Skoczowie”, 3) przebudowy ulicy Kossak-Szatkowskiej z ulicami przyległymi z podziałem na etapy, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej”, z podziałem na 3 części.
Treść:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 dla części 1 oraz ofertę nr 4 dla części nr 2 został wkluczony z postępowania.

Numer sprawy:ZP.271.19.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2018-09-18
Termin składania ofert:2018-09-26 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń