Zamówienia publiczne


Tytuł:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych (ul. Bielska 1) - postępowanie nieobjęte ustawą PZP
Treść:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych (ul. Bielska 1) - postępowanie nieobjęte ustawą PZP

Tryb:Konkurs
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):Poniżej 30 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2018-09-04
Termin składania ofert:2018-09-18 godz. 09:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń