Zamówienia publiczne


Tytuł:„ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU I BUDOWA W JEGO MIEJSCU NOWEGO MOSTU W CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ (BOCZNEJ OD UL. DOLNY BÓR) W SKOCZOWIE, W KILOMETRZE DROGI 0+185”
Numer sprawy:ZP.271.18.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2018-07-25
Termin składania ofert:2018-08-10 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń