Zamówienia publiczne


Tytuł:Dostawa mebli do Przedszkola Publicznego w Pierśćcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w sołectwie Pierściec w gminie Skoczów wraz z zakupem wyposażenia”
Numer sprawy:ZP.271.15.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2018-06-21
Termin składania ofert:2018-07-02 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń