Zamówienia publiczne


Tytuł:ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL. HARCERSKIEJ W SKOCZOWIE – USZKODZONEGO WSKUTEK ULEWNYCH DESZCZY, GRADU I SILNYCH PORYWÓW WIATRU W LIPCU 2017R.
Treść:

Załącznik nr 10 do SIWZ tj. dokumentację projektową należy pobrać z :

https://drive.google.com/file/d/1dLKp83FHJU_XWm7S_0xNji_iw_p6YMpm/view?usp=sharing

Numer sprawy:ZP.271.16.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2018-06-15
Termin składania ofert:2018-07-03 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń