Zamówienia publiczne


Tytuł:Remont nawierzchni chodników dla pieszych wokół Rynku w Skoczowie (etap II) w pierzei południowej oraz zachodniej w ramach zadania: „Skoczów-Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II”
Numer sprawy:ZP.271.9.2018
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2018-04-04
Termin składania ofert:2018-04-24 godz. 11:00
Pliki:
Zobacz pozostałe

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń